ภาพกิจกรรม

previous arrow
next arrow
Slider

Smart Slider 3

By putting all of your content into nested categories you can give users and search engines access to everything using a menu.

คณะผู้บริหารคณะผู้บริหารคณะผู้บริหารคณะผู้บริหารคณะผู้บริหารคณะผู้บริหารคณะผู้บริหาร

ข้อมูลพี้นฐานโรงพยาบาลสวี

  1. ประวัติความเป็นมา

โรงพยาบาลสวี ตั้งอยู่เลขที่ 120 หมู่ที่ 7 ตำบล   นาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร เป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  มีเนื้อที่ 13 ไร่ 1 งาน 52 ตารางวา

Subcategories