ตารางการให้บริการ

PDFพิมพ์อีเมล

วันพุธที่ 03 มีนาคม 2021 เวลา 14:40 น. เขียนโดย ศราวุฒิ คงบรรจง แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 04 มิถุนายน 2021 เวลา 15:46 น.

 

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราว เงินบำรุง(รายวัน)

ตำแหน่ง

-พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา

-พนักงานช่วยเหลื อคนไข้ จำนวน 4 อัตรา

https://drive.google.com/file/d/1daWHslzYybP2ji3NoMDtF3EHHTj-yWX_/view?usp=sharing

   

Copyright © 2011 SAWEE HOSPITAL