ติดต่อโรงพยาบาลสวี

โรงพยาบาลสวี
120 หมู่ที่ 7  ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
โทรศัพท์ 0-7753-1206 แฟกซ์ ต่อ 103

 

Copyright © 2011 SAWEE HOSPITAL