ท่านเห็นด้วยกับการมีพรบ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขหรือไม่


ท่านเห็นด้วยกับการมีพรบ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขหรือไม่
ไม่เห็นด้วย
257  80.8%
เห็นด้วย
61  19.2%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  318
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 09:22 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2018 เวลา 04:23 น.

Facebook FanPage

Copyright © 2011 SAWEE HOSPITAL