การรักษาทางกายภาพบำบัด

PDFพิมพ์อีเมล

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2011 เวลา 15:09 น. เขียนโดย MissYou_MissYou แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2011 เวลา 21:05 น.

 

การรักษาทางกายภาพบำบัดที่หลายคนคาดไม่ถึง...

1. การรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยหัตถการ เป็นการรักษาด้วยมือ เช่น การดัด, การดึง, การจัดโครงสร้างกระดูก, การกดจุด และการคลายเส้นประสาท ซึ่งนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชาการ

2. การรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยการออกกำลังกาย เป็นการรักษา, ฟื้นฟู, ป้องกันและส่งเสริมสมรรถภาพร่างกาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนา, การเพิ่มประสิทธิภาพความยืดหยุ่น, ความแข็งแรง, การเรียนรู้และการคงไว้ซึ่งการทำงานของร่างกาย

3. รักษาด้วยความร้อน, ความเย็น, คลื่นไฟฟ้า, คลื่นแสงและคลื่นแม่เหล็กชนิดต่างๆ โดยนักกายภาพบำบัดจะทำการวิเคราะห์ว่า “ กรณีผู้ป่วยใด จะต้องให้การรักษาประเภทใด มากน้อยเท่าใด ”

4.รักษาด้วยการบริหารร่างกาย โดยนักกายภาพบำบัดต้องทำการวิเคราะห์ว่าอาการที่ผู้ป่วยเป็นนั้นมีสาเหตุความบกพร่องของกระดูกกล้ามเนื้อ หรือระบบประสาทส่วนใดและออกแบบท่าการบริหารกายให้เหมาะกับผู้ป่วยแต่ละคน

5. เลือกชนิดและสอนการใช้เครื่องช่วยต่างๆ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนไหว และทำกิจวัตรประจำวันต่างๆได้ด้วยตนเอง

6. การวิเคราะห์ความเหมาะสมของท่าทาง, สถานที่และวิธีการทำงานและให้คำแนะนำ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาของร่างกายจากความไม่เหมาะสมของภาวะงานทั้งในสํานักงาน, โรงงานอุตสาหกรรมและสถานที่

ทำงานอื่นๆ

7. ดูแลนักกีฬาหลังการบาดเจ็บ ตั้งแต่ในสนามกีฬาและฟื้นฟูสภาพนักกีฬาหลังได้รับบาดเจ็บ เพื่อให้สามารถกลับไปฝึกซ้อมและแข่งขันได้อย่างเร็วที่สุด

8. การตรวจและกระตุ้นพัฒนาการของเด็ก

9. ให้ การรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย หลังออกจากโรงพยาบาลหรือศูนย์ฟื้นฟูต่างๆ โดยไปทำการรักษาที่บ้านผู้ป่วยรวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากที่สุด

ที่มา :  http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=korat-homecare&group=1

 

Facebook FanPage

Copyright © 2011 SAWEE HOSPITAL