การช่วยลดระยะเวลาในการรอคลอด

PDFพิมพ์อีเมล

วันศุกร์ที่ 03 มิถุนายน 2011 เวลา 16:37 น. เขียนโดย akira แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 03 มิถุนายน 2011 เวลา 16:56 น.

 

การคลอดเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ กระบวนการคลอดจะเกิดขึ้นได้เร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับ 6 ปัจจัยหลักได้แก่ สภาวะร่างกาย สภาวะทางด้านจิตใจ ช่องทางคลอด สิ่งที่ขับออกมา ที่ขับทารกและรกออกจากโพรงมดลูก และท่าผู้คลอด สำหรับท่าผู้คลอดองค์การอนามัยโลกมีข้อกำหนดเพื่อสนับสนุนการคลอดธรรมชาติ โดยข้อหนึ่งในนั้นกำหนดไว้ว่าผู้คลอดควรถูกจัดให้อยู่ในท่าศีรษะสูง ไม่ควรอยู่ในท่านอนหงายเท้าพาดบนขาหยั่ง และควรกระตุ้นให้ลุกเดินบ้างรวมทั้งให้โอกาสตัดสินใจเลือกท่าที่ตนต้องการได้โดยอิสระในระหว่างการคลอด การจัดท่าผู้คลอดเป็นบทบาทอิสระของพยาบาลผดุงครรภ์ที่สามารถปฏิบัติได้ในระยะคลอด การจัดท่าผู้คลอดศีรษะสูงจะช่วยลดระยะเวลาของการคลอดให้สั้นลง และป้องกันการเกิดผลกระทบหรือภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ผู้คลอดและทารกได้ การจัดท่าผู้คลอดเป็นกิจกรรมที่ไม่เกิดอันตรายแก่ผู้คลอด จึงสมควรที่พยาบาลผดุงครรภ์จะส่งเสริมการจัดท่าผู้คลอดศีรษะสูงในห้องคลอด

การจัดท่าผู้คลอดศีรษะสูง หมายถึง การจัดให้ผู้คลอดอยู่ในท่าที่ศีรษะและกระดูกสันหลังอยู่ในแนวทำมุมประมาณ 30-90 องศากับพื้นราบประกอบด้วย ท่าเดิน ท่ายืน ท่านั่ง ท่านั่งยองๆ และท่านั่งคุกเข่า โดยในระยะที่ 1 ของการคลอดจะกำหนดให้อยู่ในท่าเดิน ท่ายืน ท่ากึ่งนั่ง 30-60 องศาหรือนั่งบนเก้าอี้ และนั่งยองๆบนเตียงหรือบนพื้น และในระยะที่ 2 ของการคลอดจะกำหนดให้อยู่ในท่ากึ่งนั่ง 30-60 องศา ท่านั่งยองๆ หรือท่านั่งคุกเข่าเท่านั้น ผู้คลอดสามารถปรับท่าตามที่กำหนดได้โดยไม่จำกัดเวลา

แสดงความคิดเห็น 

 
-1 #3 RedXIII 2013-07-11 02:18
ขอบคุณ คุณ Akira ด้วยนะคับที่เขี ยนบทความดี ๆที่เป็นประโยชน ์อย่างนี้ ถ้ามีเกร็ดความร ู้ดี ๆ ก็น้ำมาแชร์อีกน ะคับ :lol:
(link รูป เสียครับ )
 
 
0 #2 มณีรัตน์ ศรีสินธุ์ 2011-12-22 15:27
โรงพยาบาลสวีได้ ทดลองทำแล้ว คลอดเร็วขึ้นจริ งคะ
 
 
-1 #1 Akira Yamashita 2011-06-03 16:50
ใครมีคนรู้จักแน ะนำให้ทำได้นะ...แต่ต้องมาทำตอนร อคลอดจ้า
 

Facebook FanPage

Copyright © 2011 SAWEE HOSPITAL