โรงพยาบาลสวี http://saweehospital.go.th/ Recent Videos Video <![CDATA[OD54 รุ่นที่1วันแรก]]>  

OD54 รุ่นที่1วันแรก กลางวัน

]]>
Mon, 14 Mar 2011 10:13:52 GMT http://saweehospital.go.th/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=98&video_id=12
<![CDATA[OD54 รุ่นแรกวันที่2]]>  Unknown]]> Fri, 11 Mar 2011 14:34:00 GMT http://saweehospital.go.th/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=98&video_id=10 <![CDATA[OD54 แฟนซีปาร์ตี้หลุดโลก รุ่นที่ 2]]>  

OD54 แฟนซีปาร์ตี้หลุดโลก รุ่นที่ 2

]]>
Wed, 02 Mar 2011 21:37:17 GMT http://saweehospital.go.th/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=98&video_id=9
<![CDATA[OD54 แฟนซีปาร์ตี้หลุดโลก รุ่นที่1]]>  

OD54 แฟนซีปาร์ตี้หลุดโลก รุ่นที่1

]]>
Wed, 02 Mar 2011 21:35:43 GMT http://saweehospital.go.th/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=98&video_id=8
<![CDATA[มะเร็ง การตรวจมะเร็งเต้านม]]>  มะเร็งเต้านม ภัยเงียบ การตรวจมะเร็งเต้านม วิธีตรวจมะเร็งเต้านม http://www.unitynature.com]]> Thu, 24 Feb 2011 08:41:41 GMT http://saweehospital.go.th/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=98&video_id=6 <![CDATA[การช่วยพื้นคืนชีพโดยคน2คน.flv]]>  

การช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกต้องและรวดเร็ว เมื่อมีผู้ช่วยต้องทำอย่าไรนั้น มาดูกัน!

]]>
Thu, 24 Feb 2011 08:22:54 GMT http://saweehospital.go.th/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=98&video_id=5
<![CDATA[การช่วยพื้นคืนชีพ1.flv]]>  

เมื่อเกิดเหตุอย่าตกใจ ตั้งสติและนำความรู้ที่ได้จากการชมวิดีโอไปใช้

]]>
Thu, 24 Feb 2011 08:13:01 GMT http://saweehospital.go.th/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=98&video_id=4