ภาพกิจกรรมโรงพยาบาลสวี

Big Cleaning Day

ประกาศจ้างเหมารักษาความปลอดภัย

PDFพิมพ์อีเมล

วันอังคารที่ 08 สิงหาคม 2017 เวลา 15:00 น. เขียนโดย bas แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 08 สิงหาคม 2017 เวลา 15:08 น.

ประกาศจ้างเหมารักษาความปลอดภัย


 

ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน/รายวัน)

PDFพิมพ์อีเมล

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2016 เวลา 15:34 น. เขียนโดย ศราวุฒิ คงบรรจง แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 04 สิงหาคม 2017 เวลา 11:21 น.

ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน/รายวัน)

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน)

PDFพิมพ์อีเมล

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2017 เวลา 00:00 น. เขียนโดย ศราวุฒิ คงบรรจง แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2017 เวลา 10:36 น.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน/รายเดือน)

   

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

PDFพิมพ์อีเมล

วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2016 เวลา 11:07 น. เขียนโดย ศราวุฒิ คงบรรจง แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 01 กันยายน 2016 เวลา 09:50 น.

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 

ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง/สอบราคา/ประกวดราคา

PDFพิมพ์อีเมล

วันพุธที่ 02 กรกฏาคม 2014 เวลา 09:20 น. เขียนโดย Administrator แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 27 กรกฏาคม 2015 เวลา 13:25 น.

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลสวี

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 3 รายการ

ลงประกาศวันที่ 27 กรกฏาคม 2558


ประกาศสอบราคา ซื้อเครื่องยูนิตทำฟันพร้อมอุปกรณ์ 1 จำนวนชุด
รายละเอียด เครื่องยูนิตทำฟัน
ลงประกาศ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลสวี

เตียงไฟฟ้าชนิด 3 ฟังก์ชั่น

เตียงผู้ป่วยระบบมือหมุน 3 ฟังก์ชั่น

 

****************************************************************************************

 

เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 200 วัตต์

เครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูกและอัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์(ครรภ์แฝด)

   

ข่าวจากโรงพยาบาลสวี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็น…

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน/รายเดือน) อ่านเพิ่มเติม

ศราวุฒิ คงบรรจง 22 ก.ย. 2017

สอบราคาจ้างเหมาบริการ

เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่  114/2560 เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่  115/2560 อ่านเพิ่มเติม

bas 08 ส.ค. 2017

ประกาศจ้างเหมารักษาความปลอดภัย

ประกาศจ้างเหมารักษาความปลอดภัย อ่านเพิ่มเติม

bas 08 ส.ค. 2017

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการ

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานบริการทำความสะอาดอาคารสำหรับโรงพยาบาลสวี และ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานบริการอาหารผุ้ป่วยสำหรับโรงพยาบาลสวี คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด อ่านเพิ่มเติม

bas 06 ก.ย. 2016

Copyright © 2011 SAWEE HOSPITAL